[website ontwerp] [website maken] []
[]
[]
[]

A 'silver bullet' refers to any straithforward solution

perceived to have extreme effectiveness

The Silver Bullet is een adviesbureau op het gebied van stedelijke vernieuwing,

gevestigd in Amsterdam. Wij zijn gespecialiseerd in procesmanagement, training en

advies op het gebied van herhuisvesting en bewonersbegeleiding.

Persoonlijk:

Ik ben een blijmoedig mens en kan op een goede en prettige manier een team leiden en mensen inspireren, kennis overdragen, procedures ontwikkelen, netwerken opzetten die daadwerkelijk met elkaar samenwerken en kennis overdragen.

Diensten

De Silver Bullet is gespecialiseerd in procesaansturing van de herhuisvesting in de Stedelijke vernieuwing.  Lees hier verder...


  

Informatie

De Silver Bullet is een adviesbureau dat het proces van herhuisvesting van bewoners vanaf de start planvorming tot aan de sloop en oplevering nieuwbouw vorm kan geven.

Lees hier verder...

  

The Silver Bullet

Nicolaas Anslijnstraat 179

1068 XA  Amsterdam


06-50216435


Juliska@TheSilverBullet.nlKamer van Koophandel: 52355012


BTW-Nummer: NL095952457B01  
  

in 2011 heeft Juliska Grahame het adviesbureau The Silver Bullet opgericht nadat zij jarenlang ervaring heeft opgedaan als procesmanager bij woningcorporaties in grote herstructureringsgebieden in Amsterdam.


Wanneer van toepassing werkt

The Silver Bullet  samen met andere ervaren bureaus om competenties te versterken.

Zo wordt vormgeving (huisstijl, nieuwsbrieven, bewonersavonden etc.) in samenwerking met LijnC gedaan. 

Workshops en onderzoeken worden in samenwerking met het adviesbureau Raville uitgevoerd.

Voor meer informatie over The Silver Bullet, neem contact op met Juliska Grahame.


  

  • Procesaansturing (o.a. rapportages, haalbaarheidsonderzoeken, monitoring, draagvlakonderzoek)
  • Beleid herhuisvesting (o.a. herhuisvesting binnen masterplan en uitvoeringsplan, huurbeleid, beleid toewijzing van nieuwbouw, maatwerk)
  • Deskundigheidsbevordering (via zelf ontworpen workshops) en coaching
  • Aansturing en opzetten ondersteunende projecten (bv. achter de voordeur, participatie)
  • Organiseren, voorzitten en presenteren bewonersbijeenkomsten
  • Vormgeven van overlegstructuren en alliantievorming met stake- en shareholders zoals stadsdelen, gemeente, bewonersorganisaties, zorg- en welzijnsinstellingen
  • Communicatie-instrumenten (o.a. nieuwsbrieven, verhuurbrochures)
  • Juridische trajecten in eindfases van herhuisvesting.

  

Achtergrond en ervaring.


Werken met het onderwerp wonen is altijd mijn passie geweest. In mijn eerste baan bij de toenmalige Dienst herhuisvesting Amsterdam heb ik mij beziggehouden met de indicatiestelling voor voorrangskandidaten. Het afwegen en formuleren wie wel of wie niet in aanmerking kan komen voor een woning is daar een belangrijk onderdeel van.

Daarna ben ik gaan werken voor de Dienst Binnenstad om een overlastproject op te zetten. Het opzetten van een netwerk van hulpverlening, politie en stadsdeel en het ontwerpen van een laatste kansbeleid waren hierbinnen mijn belangrijkste taken.


In het kader van een groot herhuisvestingtraject in Amsterdam Nieuw West heb ik voor zes woningcorporaties het Wisselwoningbureau opgezet.

  

Belangrijk op het Wisselwoningbureau was het monitoren van de herhuisvesting, samenwerking tussen de verschillende afdelingen, de afstemming van verschillende procedures en de kostenbeheersing in het project.


Om het Wisselwoningbureau beter te kunnen managen heb ik ook meegewerkt aan het ontwikkelen van een functionaliteit om digitaal beter een project te kunnen managen.

Dit heeft zich verder ontwikkeld tot een softwarepakket waarmee thans meerdere grote (Amsterdamse) Woningcorporaties hun herhuisvestingprojecten monitoren.

(zie: Grahame Office Solutions)


Bij woningcorporatie Far West ben ik als manager herhuisvesting verantwoordelijk geweest voor de aansturing van een aantal grote herhuisvestingprojecten.